Onze visie

Obs De Blauwe Morgenster is een openbare daltonbasisschool, ieder kind is welkom. We bereiden kinderen voor op hun toekomst en stimuleren hen om hun talenten te ontwikkelen. We zoeken naar een goede balans tussen het behalen van goede leerresultaten en het doorbrengen van een fijne schoolperiode bij ons. Want wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun leven lang plezier in leren behouden. Onze leerkrachten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de lessen en investeren continue om hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden. 

Dalton
Onze leerkrachten zijn gecertificeerd voor daltononderwijs. Nieuwe collega's pakken de opleiding later op. Op onze school hanteren we de uitgangspunten van daltononderwijs:
  • veel keuzevrijheid binnen de gestelde kerndoelen
  • zelfstandigheid ontwikkelen en de verantwoording hiervoor dragen
  • samenwerken
  • effectief en doelmatig werken
  • reflectie op het eigen werk
  • borging van de daltonkernwaarden
Onderzoekende en zelfstandige leerhouding
Leerlingen leren we vanaf groep 1 om zelf keuzes te maken en te plannen. Ze starten de dag met hun eerste taak en verspillen zo geen tijd aan wachten. Na een week reflecteren ze zelf of ze hun doelen gehaald hebben. Deze grote zelfstandigheid bij leerlingen stimuleert een onderzoekende houding en het kritisch denkvermogen. Wanneer ze samen werken aan onderzoeksvragen die uit interesse geboren zijn, komen ze tot oplossingen en groeit hun zelfvertrouwen.

Leerlingen die extra behoeften hebben, van meer ondersteuning tot extra uitdaging, helpen we op diverse manieren, bijvoorbeeld met de plusklas Athena. Dat resulteert in leerlingen die zo optimaal mogelijk presteren en met plezier naar school gaan.

Leerlingen aan het woord

"We kunnen kiezen waar we aan werken met onze weektaken."

"Lekker rustig werken op een stilteplek, juist samenwerken in de klas of achter de computer in het LAB."