Leerlingbetrokkenheid

De leerlingen vinden de keuzevrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid fijn. Ook de manier waarop ze zelfstandig hun taken mogen inplannen voor de hele week werkt heel plezierig. Doordat ze elke week reflecteren of ze de doelen die week gehaald hebben, groeit het zelfinzicht. We merken dit doordat ze hun tijd efficiënter inzetten. Er is volop ruimte om samen te werken aan projecten. Onze leerlingen voelen zich verbonden met de school en we krijgen terug dat ze goed voorbereid zijn op hun vervolgonderwijs. 

Leerlingenparlement
Een bijzondere vorm van de leerlingbetrokkenheid is het leerlingenparlement, de medezeggenschapsraad voor leerlingen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich jaarlijks verkiesbaar stellen. Uit elke groep mogen twee vertegenwoordigers - een meisje en een jongen - in het parlement plaatsnemen. Leerlingen mogen via het parlement eigen onderwerpen inbrengen en ook de directie kan het parlement om advies vragen. De voorzitter van het leerlingenparlement is liefst een leerkracht uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) zodat de belangen van de jongere leerlingen ook een stem hebben.
 

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."