Waarom kiezen voor De Blauwe Morgenster

De keuze voor een school is erg belangrijk. U wilt graag dat uw kind met plezier zijn schooljaren beleeft. Kom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan krijgt u zelf een indruk van obs De Blauwe Morgenster in bedrijf:
 • Kiezen voor De Blauwe Morgenster betekent kiezen voor daltononderwijs. De daltonvisie is goed zichtbaar in onze school. In elke klas hanteren we dezelfde indeling, regels, tekens en planborden, waardoor de overgang naar een volgende groep heel soepel verloopt.
 • We hebben een goed en veilig pedagogisch klimaat. We hebben respect voor elkaar en de sfeer is gezellig op school.
 • Democratie en keuzes maken bevorderen we doordat leerlingen hun stem mogen doen gelden in het leerlingenparlement. 
 • We stimuleren een onderzoekende en tevens kritische houding. Leerlingen mogen elke week een onderzoeksvraag doen, ongeacht of ze goed of snel werken. Er is tijd voor! Voor onderzoeksvragen werken we vaak met Doen-kasten om te stimuleren dat het onderzoek juist niet op papier uitgewerkt wordt.
 • De leerlingen worden in hun onderzoek ondersteunt door moderne ict-middelen. We beschikken over een groot computernetwerk en in alle groepen wordt lesgegeven met digiborden. In het Laboratorium van de Toekomst werken leerlingen met Chromebooks en dankzij wifi is draadloos internetten met eigen tablets of laptops ook uitstekend mogelijk.
 • Elk jaar stellen we een cultuurprogramma van voorstellingen samen voor alle groepen. Ook werken we samen met vakdocenten (van o.a. NKT en Wherelant) die creatieve en expressieve workshops bieden. Elke groep organiseert waardevolle momenten waarbij ouders kunnen kijken wat de kinderen op school leren of waar zij aan werken.
 • Gespecialiseerde vakleerkrachten van muziekschool Waterland verzorgen muzieklessen in de groepen 4 t/m 7. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. Muziekonderwijs geeft veel plezier en stimuleert de creativiteit.
 • We zijn veel in beweging en spelen dagelijks buiten. Kleuters uit groep 1 en 2 krijgen van hun eigen leerkracht en de gymjuf meerdere dagen per week gymles. De vakdocenten bewegingsonderwijs verzorgen vanaf groep 3 twee keer per week een gymles in de grote gymzaal op school.
 • In de bovenbouw maken leerlingen onder leiding van gastdocenten kennis met alle wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke hoofdstromingen. Zo leer je meer van de wereld om je heen.
 • We hebben een continurooster met vijf dezelfde dagen van 08.30-14.00 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
 • We hebben een goede samenwerking met Bibliotheek Middenbeemster waar leerlingen elke vier weken boeken kunnen lenen. Via de school krijgen nieuwe leerlingen een bibliotheekpas zodat elk kind boeken kan lenen, zowel thuis als op school.
 • Voor de kleuters organiseren we een feestdag met leuke en ook culturele activiteiten in de eigen schoolomgeving. De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis naar een plek in de natuur waar ze heerlijk kunnen spelen, beleven en ontdekken. Daarbij overnachtten enkele groepen ook een of meerdere nachten. Het is de vraag of dat haalbaar blijft. Groep 8 heeft in de eerste week van het schooljaar een driedaags schoolkamp op Texel.
 • Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. We vragen hulp van de ouders bij het organiseren van allerlei activiteiten in de klas en op school, bij het verkeer rondom school en via de Medezeggenschapsraad.
 • Met twee mogelijkheden voor buitenschoolse opvang in de buurt hoeft u zich als (werkende) ouder geen zorgen te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd en in vakantieperioden.

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."