verbinden

Samenwerken verbindt iedereen
Naast dat leerlingen zelf bepalen hoe ze weektaken verdelen en zelfstandig werken, stimuleren we samenwerking. Doordat ze zelfstandig werken en hun eigen tijd indelen, houden leerlingen meer tijd over voor andere projecten, die ze samen oppakken. Binnen een samenwerking leren ze respectvol met elkaar om te gaan en elkaars inbreng naar eigen kunnen te accepteren. Samen onderzoeken, vragen beantwoorden en presenteren verbindt hen met elkaar. Een leerling uit groep 8 is bijvoorbeeld tutor voor leerlingen uit groep 1 en 2 die het leesprogramma Bouw volgen. Effectiviteit en samenwerken zijn twee daltonpijlers die u ruimschoots binnen onze school terug vindt.

Leerlingen aan het woord

"We kunnen kiezen waar we aan werken met onze weektaken."

"Lekker rustig werken op een stilteplek, juist samenwerken in de klas of achter de computer in het LAB."