meesterschap

Talenten ontdekken en ontwikkelen
Op onze school is veel te leren. We bieden iedere leerling de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij geven we wie dat nodig heeft extra ondersteuning. We bepalen de kerndoelen in wat alle leerlingen moeten leren en geven vrijheid in de manier waarop en wanneer ze dat doen. Met deze vrijheid groeit ook de verantwoordelijkheid om zelfstandig te werken en de taken af te hebben. Leerlingen plannen zelf en reflecteren ook hun eigen werkzaamheden. Zo groeit hun zelfvertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden.

Leren leren
Leerkrachten zijn de drijvende kracht om leerlingen continue uit te dagen om te leren. Ze zwijgen regelmatig om kinderen juist aan het denken te zetten en te leren om zelf op onderzoek uit te gaan. Leerlingen beseffen dan dat door samen in gesprek te gaan en samen te werken ze tot een oplossing kunnen komen. Soms op een andere manier dan 'gebruikelijk' is. De Doen-kasten helpen hier bij. 

Onze leerkrachten hebben de daltonopleiding gedaan en zijn allemaal gecertificeerd voor het geven daltononderwijs. Ze streven steeds naar het hoogst haalbare, zowel in het ontwikkelen van de talenten van hun leerlingen als die van henzelf. Ook zij reflecteren op hun werkwijze en resultaten en zetten passende, moderne middelen in ter ondersteuning van de leermethode. Goed voorbeeld doet immers goed volgen!

Leerlingen aan het woord

"Ik mag een onderzoek op de pc maken en dat uitwerken!"

"We kiezen zelf interessante onderwerpen en mogen die zelf op allerlei manieren uitwerken. Dat hoeft niet altijd op papier."